Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Compareixença en ponència de Francesc Xavier Domènech Sampere, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Legislatura 13
Núm. expedient 353-00019/13
Tipologia tramitació Compareixença en procediments legislatius
Data obertura 13.07.2021
Proponents CRU
Comissió tramitadora Comissió de Recerca i Universitats
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.09.2021
Descriptors universitat , funció pública , ensenyament privat , escolarització , integració europea , administració de l'ensenyament , poder consultiu , programa d'ensenyament , formació del professorat , ensenyament postuniversitari , relació escola-vida professional , organització de l'ensenyament , relació escola-indústria , sistema d'ensenyament , centre d'investigació , certificació comunitària , parc tecnològic , estudiant , Unió Europea , professió administrativa , personal d'investigació , personal docent , investigació universitària , política d'investigació de la UE , cooperació científica , intercanvi d'estudiants , educació comparada , equivalència de títols , legislació escolar , pressupost d'educació , reconeixement de títols , principi de reconeixement mutu , identitat cultural , ús de les llengües , llengua catalana , espai social europeu
Títol definitiu Compareixença en ponència de Francesc Xavier Domènech Sampere, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-00093/13   Veure'n els tràmits