Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, professor titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària
Legislatura 10
Núm. expedient 352-03476/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 18.06.2015
Núm. registre 119468
Proponents GP PPC
Coto Roquet, José Antonio de GP PPC
Comissió tramitadora Comissió de Territori i Sostenibilitat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 01.07.2015
Descriptors adquisició de la propietat , arrendament immobiliari , crèdit immobiliari , decret , desnonament , empobriment , exclusió social , hipoteca , infracció administrativa , institució financera , pobresa , política de l'habitatge , recessió econòmica , renovació urbana
Títol definitiu Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, professor titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00045/10   Veure'n els tràmits
353-01433/10   Veure'n els tràmits