Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària
Legislatura 10
Núm. expedient 352-03441/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 17.06.2015
Núm. registre 119406
Proponents GP CiU
Comissió tramitadora Comissió de Territori i Sostenibilitat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 01.07.2015
Descriptors desnonament , hipoteca , crèdit immobiliari , política de l'habitatge , recessió econòmica , empobriment , pobresa , exclusió social , decret , adquisició de la propietat , arrendament immobiliari , institució financera , infracció administrativa , renovació urbana
Títol definitiu Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00045/10   Veure'n els tràmits
353-01404/10   Veure'n els tràmits