Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Sebastián del Rey Barba, registrador de la propietat i director de l'Acadèmia de Registradors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Legislatura 10
Núm. expedient 352-03207/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 26.03.2015
Núm. registre 111463
Proponents GP PPC
Santamaría Santigosa, Sergio de GP PPC
Comissió tramitadora Comissió de Justícia i Drets Humans
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.04.2015
Descriptors Codi civil , propietat de béns , dret de les obligacions , contracte , compra
Títol definitiu Proposta de compareixença de Sebastián del Rey Barba, registrador de la propietat i director de l'Acadèmia de Registradors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-01337/10   Veure'n els tràmits
200-00039/10   Veure'n els tràmits