Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Legislatura 10
Núm. expedient 352-03200/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 25.03.2015
Núm. registre 111222
Proponents GP ICV-EUiA
Milà i Solsona, Salvador de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió de Justícia i Drets Humans
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.04.2015
Descriptors Codi civil , propietat de béns , dret de les obligacions , contracte , compra
Títol definitiu Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00039/10   Veure'n els tràmits