Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'Antoni Mirambell Abancó, president de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Legislatura 10
Núm. expedient 352-03186/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 24.03.2015
Núm. registre 111086
Proponents GP CiU
Comissió tramitadora Comissió de Justícia i Drets Humans
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.04.2015
Descriptors Codi civil , propietat de béns , dret de les obligacions , contracte , compra
Títol definitiu Proposta de compareixença d'Antoni Mirambell Abancó, president de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00039/10   Veure'n els tràmits
353-01328/10   Veure'n els tràmits