Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Legislatura 10
Núm. expedient 352-03185/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 24.03.2015
Núm. registre 111086
Proponents GP CiU
Comissió tramitadora Comissió de Justícia i Drets Humans
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.04.2015
Descriptors Codi civil , propietat de béns , dret de les obligacions , contracte , compra
Títol definitiu Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-01327/10   Veure'n els tràmits
200-00039/10   Veure'n els tràmits