Inici SIAP > Consulta d'expedients



Consulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'Esteve Bosch Capdevila, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Legislatura 10
Núm. expedient 352-03182/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 19.03.2015
Núm. registre 110485
Proponents GP SOC
Pedret i Santos, Ferran de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Justícia i Drets Humans
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 09.04.2015
Descriptors Codi civil , propietat de béns , dret de les obligacions , contracte , compra
Títol definitiu Proposta de compareixença d'Esteve Bosch Capdevila, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-01324/10   Veure'n els tràmits
200-00039/10   Veure'n els tràmits