Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'Eva Menor Contador, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Legislatura 10
Núm. expedient 352-02610/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 10.12.2014
Núm. registre 97370
Proponents GP ICV-EUiA
Ribas Frías, Marta de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 11.02.2015
Descriptors acord entre les comunitats autònomes i les entitats locals , administració local , administració regional , Badia del Vallès , dèficit pressupostari , fons de compensació interterritorial , hisenda local , mode de finançament , modificació de la llei , propietat del sòl
Títol definitiu Proposta de compareixença d'Eva Menor Contador, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00071/10   Veure'n els tràmits
353-01160/10   Veure'n els tràmits