Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió de Genís Vives Cantero, representant de Fem-la Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01793/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 15.09.2020
Núm. registre 76623
Proponents CP ILP Llei Universitats
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 01.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió de Genís Vives Cantero, representant de Fem-la Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00035/12   Veure'n els tràmits
353-01030/12   Veure'n els tràmits