Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01768/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 15.09.2020
Núm. registre 76580
Proponents GP CatECP
Ferro Solé, Lucas Silvano de GP CatECP
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 01.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00035/12   Veure'n els tràmits
353-01034/12   Veure'n els tràmits