Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Estudiants dels Estats Generals d'Europa, AEGEE, de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01748/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 14.09.2020
Núm. registre 76502
Proponents GP Cs
Bertran Román, David de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 01.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Estudiants dels Estats Generals d'Europa, AEGEE, de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els trŕmits de l'expedient


Expedients associats 202-00035/12   Veure'n els trŕmits