Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en ponència d'Antonio Pérez García, expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01739/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 28.07.2020
Núm. registre 74821
Proponents GP PSC-Units
Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 01.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Proposta d'audiència en ponència d'Antonio Pérez García, expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00035/12   Veure'n els tràmits
353-01049/12   Veure'n els tràmits