Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audičncia en comissió de Vicente Botella, representant de la Unió de Petites i Mitjanes Residčncies, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependčncia
Legislatura 11
Núm. expedient 352-01436/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 30.03.2017
Núm. registre 55373
Proponents GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 19.04.2017
Descriptors discapacitat , assistčncia a la gent gran , ajuda pública , política social , transparčncia administrativa , anŕlisi qualitativa , llista d'espera per a serveis sanitaris
Títol definitiu Proposta d'audičncia en comissió de Vicente Botella, representant de la Unió de Petites i Mitjanes Residčncies, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependčncia
Procediment Ordinari
Veure els trŕmits de l'expedient


Expedients associats 202-00036/11   Veure'n els trŕmits