Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 352-01417/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 29.03.2017
Núm. registre 55362
Proponents GP CSP
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 05.04.2017
Descriptors Codi civil , herència , dret civil , modificació de la llei , institució pública , registre de dades , societat de la informació , tecnologia de la informació , registre de documents , indústria de telecomunicacions , mort , COMUNITAT VIRTUAL , dades personals , protecció de dades , tecnologia digital , arxiu digital , minoritat , capacitat jurídica
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 352-01443/11   Veure'n els tràmits
352-01452/11   Veure'n els tràmits
353-00487/11   Veure'n els tràmits
200-00024/11   Veure'n els tràmits