Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en ponència de Núria Fustier, professora de treball social a la Universitat de Barcelona i consultora de polítiques socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència
Legislatura 11
Núm. expedient 352-01364/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 21.03.2017
Núm. registre 54479
Proponents GP SOC
Moreno Montaña, Raúl de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 19.04.2017
Descriptors discapacitat , assistència a la gent gran , ajuda pública , política social , transparència administrativa , anàlisi qualitativa , llista d'espera per a serveis sanitaris
Títol definitiu Proposta d'audiència en ponència de Núria Fustier, professora de treball social a la Universitat de Barcelona i consultora de polítiques socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00036/11   Veure'n els tràmits