Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió de José María Moreno Peña, director general de l'Associació Espanyola de Videojocs, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01341/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 04.12.2019
Núm. registre 53188
Proponents GP Cs
Rivas Escamilla, Javier de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 15.01.2020
Descriptors esport , educació física , control administratiu , administració regional , control de les ajudes públiques , política sanitària , LLEI
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió de José María Moreno Peña, director general de l'Associació Espanyola de Videojocs, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00059/12   Veure'n els tràmits
353-00664/12   Veure'n els tràmits
202-00068/12   Veure'n els tràmits