Inici SIAP > Consulta d'expedients



Consulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en ponència de Joan Soteras Vigo, president de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01301/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 03.12.2019
Núm. registre 53013
Proponents GP PSC-Units
Ordeig i Molist, Òscar de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 15.01.2020
Descriptors esport , educació física , control administratiu , administració regional , control de les ajudes públiques , política sanitària , LLEI
Títol definitiu Proposta d'audiència en ponència de Joan Soteras Vigo, president de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00059/12   Veure'n els tràmits
353-00643/12   Veure'n els tràmits
202-00068/12   Veure'n els tràmits