Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Empresarial del Sector de Vehicles de Lloguer Sense Conductor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01289/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 02.12.2019
Núm. registre 52896
Proponents SP PPC
Rodríguez i Serra, Santi de SP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 03.12.2019
Descriptors canvi climàtic , efecte hivernacle , cooperació administrativa , programa d'investigació , DRETS D'EMISSIO , desenvolupament sostenible , consum d'energia , POLITICA EN MATERIA DE CANVI CLIMATIC
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Empresarial del Sector de Vehicles de Lloguer Sense Conductor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00009/12   Veure'n els tràmits