Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió de Xavier Torrens, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
Legislatura 11
Núm. expedient 352-01253/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 23.02.2017
Núm. registre 52045
Proponents GP PPC
Milián Querol, Juan de GP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 01.03.2017
Descriptors lluita contra la discriminació , igualtat de tracte , minoria sexual , discapacitat , religió , drets humans , dret de l'individu , cohesió econòmica i social , DIRECTIVA (UE) , competències de l'Executiu , institució pública
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió de Xavier Torrens, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 343-00179/11   Veure'n els tràmits
200-00023/11   Veure'n els tràmits