Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01239/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 28.11.2019
Núm. registre 52675
Proponents GP PSC-Units
Terrades i Santacreu, Jordi de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 03.12.2019
Descriptors canvi climàtic , efecte hivernacle , cooperació administrativa , programa d'investigació , DRETS D'EMISSIO , desenvolupament sostenible , consum d'energia , POLITICA EN MATERIA DE CANVI CLIMATIC
Títol definitiu Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00009/12   Veure'n els tràmits