Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Espanyola de Rènting de Vehicles amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01238/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 28.11.2019
Núm. registre 52675
Proponents GP PSC-Units
Terrades i Santacreu, Jordi de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 03.12.2019
Descriptors canvi climàtic , efecte hivernacle , cooperació administrativa , programa d'investigació , DRETS D'EMISSIO , desenvolupament sostenible , consum d'energia , POLITICA EN MATERIA DE CANVI CLIMATIC
Títol definitiu Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Espanyola de Rènting de Vehicles amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00009/12   Veure'n els tràmits