Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01164/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 06.06.2019
Núm. registre 39881
Proponents GP Cs
Soler González, Jorge de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 16.01.2020
Descriptors empresa pública , cooperació administrativa , salari , personal contractat , funcionari , dietes i despeses , indemnització , salari per rendiment
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00008/12   Veure'n els tràmits
353-00827/12   Veure'n els tràmits