Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'Enric Tello, catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i president d'Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
Legislatura 10
Núm. expedient 352-01115/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 28.04.2014
Núm. registre 65063
Proponents GP ERC
Sanglas i Alcantarilla, Marc de GP ERC
Aragonès i Garcia, Pere de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 08.05.2014
Descriptors transport aeri , energia elèctrica , modificació de la llei , protecció civil , impost , política fiscal , protecció del medi ambient , contaminació , impost ecològic , política de medi ambient , principi qui contamina paga , personal docent , universitat , economia
Títol definitiu Proposta de compareixença d'Enric Tello, catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i president d'Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-00453/10   Veure'n els tràmits
200-00016/10   Veure'n els tràmits