Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Legislatura 12
Núm. expedient 352-01106/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 16.05.2019
Núm. registre 38386
Proponents GP PSC-Units
Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Tramitable
Descriptors política fiscal , impost , hisenda regional , mercat financer , modificació de la llei
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00041/12   Veure'n els tràmits