Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
Legislatura 10
Núm. expedient 352-01100/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 24.04.2014
Núm. registre 64514
Proponents GP SOC
Terrades i Santacreu, Jordi de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 08.05.2014
Descriptors transport aeri , energia elèctrica , modificació de la llei , protecció civil , impost , política fiscal , protecció del medi ambient , contaminació , impost ecològic , política de medi ambient , principi qui contamina paga , col·legi professional , enginyer
Títol definitiu Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-00450/10   Veure'n els tràmits
200-00016/10   Veure'n els tràmits