Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'una representació d'EasyJet amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
Legislatura 10
Núm. expedient 352-01093/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 24.04.2014
Núm. registre 64514
Proponents GP SOC
Terrades i Santacreu, Jordi de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 08.05.2014
Descriptors transport aeri , energia elèctrica , modificació de la llei , protecció civil , impost , política fiscal , protecció del medi ambient , contaminació , impost ecològic , política de medi ambient , principi qui contamina paga , companyia aèria de baix cost
Títol definitiu Proposta de compareixença d'una representació d'EasyJet amb relació al Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-00451/10   Veure'n els tràmits
200-00016/10   Veure'n els tràmits