Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió de Lluís Monset i Castells, director general de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 352-00859/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 23.04.2019
Núm. registre 36970
Proponents GP PSC-Units
Escarp Gibert, Assumpta de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 06.06.2019
Descriptors cura de la salut , diagnosi mèdica , infant , jove , odontologia
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió de Lluís Monset i Castells, director general de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00040/12   Veure'n els tràmits
353-00433/12   Veure'n els tràmits