Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l'Associació d'Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 352-00818/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 04.11.2016
Núm. registre 40670
Proponents GP JS
GP CUP-CC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 14.12.2016
Descriptors política fiscal , recaptació d'impostos , administració regional , dret fiscal , impost , Catalunya , via de recurs , cooperació administrativa , administració local , hisenda pública , transparència administrativa , formalitat administrativa , codi jurídic , empresa pública , empresa privada , administració fiscal , principi de seguretat jurídica
Títol definitiu Proposta d'audiència en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l'Associació d'Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00039/11   Veure'n els tràmits
353-00303/11   Veure'n els tràmits