Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió de Luis Alonso González, catedràtic de dret tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 352-00771/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 03.11.2016
Núm. registre 40622
Proponents GP SOC
Romero Llano, Alícia de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia i Hisenda
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 14.12.2016
Descriptors política fiscal , recaptació d'impostos , administració regional , dret fiscal , impost , Catalunya , via de recurs , cooperació administrativa , administració local , hisenda pública , transparència administrativa , formalitat administrativa , codi jurídic , empresa pública , empresa privada , administració fiscal , principi de seguretat jurídica , personal docent
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió de Luis Alonso González, catedràtic de dret tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00039/11   Veure'n els tràmits
353-00287/11   Veure'n els tràmits