Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Legislatura 10
Núm. expedient 352-00235/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 13.06.2013
Núm. registre 20551
Proponents GP ERC
Calvet i Barot, Gemma de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 26.06.2013
Descriptors referèndum , democràcia directa , democràcia participativa , participació política , consulta pública , administració local , votació electrònica , administració regional , personal docent , universitat , Barcelona (ciutat) , ciència política
Títol definitiu Proposta de compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-00140/10   Veure'n els tràmits
202-00018/10   Veure'n els tràmits
202-00029/10   Veure'n els tràmits