Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Plasència, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 352-00227/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 23.11.2018
Núm. registre 22482
Proponents GP PSC-Units
Escarp Gibert, Assumpta de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 13.12.2018
Descriptors salut pública , institució pública , estatut jurídic , administració regional , Barcelona
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Plasència, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00004/12   Veure'n els tràmits
353-00077/12   Veure'n els tràmits