Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Legislatura 10
Núm. expedient 352-00223/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 13.06.2013
Núm. registre 20551
Proponents GP ERC
Calvet i Barot, Gemma de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 26.06.2013
Descriptors referèndum , democràcia directa , democràcia participativa , participació política , consulta pública , administració local , votació electrònica , administració regional , cambra parlamentària
Títol definitiu Proposta de compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-00131/10   Veure'n els tràmits
202-00018/10   Veure'n els tràmits
202-00029/10   Veure'n els tràmits