Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Gregorio Cámara Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Legislatura 10
Núm. expedient 352-00208/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 12.06.2013
Núm. registre 20540
Proponents GP SOC
Pedret i Santos, Ferran de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 26.06.2013
Descriptors referèndum , democràcia directa , democràcia participativa , participació política , consulta pública , administració local , votació electrònica , administració regional , dret constitucional , universitat , personal docent , Granada
Títol definitiu Proposta de compareixença de Gregorio Cámara Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00018/10   Veure'n els tràmits
202-00029/10   Veure'n els tràmits
353-00125/10   Veure'n els tràmits