Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Legislatura 10
Núm. expedient 352-00182/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 12.06.2013
Núm. registre 20493
Proponents GP CiU
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 26.06.2013
Descriptors referèndum , democràcia directa , democràcia participativa , participació política , consulta pública , administració local , votació electrònica , administració regional , col·legi professional , advocat
Títol definitiu Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00018/10   Veure'n els tràmits
202-00029/10   Veure'n els tràmits