Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Legislatura 11
Núm. expedient 352-00173/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 05.05.2016
Núm. registre 26409
Proponents GP SOC
Ibarra Ollé, Rosa Maria de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 26.05.2016
Descriptors Codi civil , propietat de béns , dret de les obligacions , contracte , compra
Títol definitiu Proposta de compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-00099/11   Veure'n els tràmits
200-00002/11   Veure'n els tràmits