Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
Legislatura 11
Núm. expedient 352-00143/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 16.03.2016
Núm. registre 15774
Proponents GP CSP
Grau Juan, Hortènsia de GP CSP
Comissió tramitadora Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 13.04.2016
Descriptors modificació de la llei , formalitat administrativa , gestió de l'aigua , concessió de serveis , control administratiu , transparència administrativa
Títol definitiu Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00001/11   Veure'n els tràmits