Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Josep Antoni Rosell, exdirector d'Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
Legislatura 11
Núm. expedient 352-00138/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 16.03.2016
Núm. registre 15764
Proponents GP PPC
Comissió tramitadora Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 13.04.2016
Descriptors modificació de la llei , formalitat administrativa , gestió de l'aigua , concessió de serveis , control administratiu , transparència administrativa
Títol definitiu Proposta de compareixença de Josep Antoni Rosell, exdirector d'Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00001/11   Veure'n els tràmits