Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Transparència Internacional amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
Legislatura 12
Núm. expedient 352-00104/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 16.11.2018
Núm. registre 21818
Proponents GP PSC-Units
Terrades i Santacreu, Jordi de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 14.03.2019
Descriptors aprovació de la llei , corrupció , frau , administració pública , proposició de llei , cohesió econòmica i social , benestar social , creixement econòmic , procediment judicial , investigació , policia , ministeri fiscal , protecció de dades , institució pública , informe
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Transparència Internacional amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 353-00137/12   Veure'n els tràmits
202-00017/12   Veure'n els tràmits