Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
Legislatura 12
Núm. expedient 352-00073/12
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 08.11.2018
Núm. registre 21020
Proponents GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 29.11.2018
Descriptors notari , dret civil , modificació de la llei , discapacitat físic , Codi civil , igualtat de tracte , metge , matrimoni , herència
Títol definitiu Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00001/12   Veure'n els tràmits
353-00017/12   Veure'n els tràmits