Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
Legislatura 11
Núm. expedient 352-00043/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 09.03.2016
Núm. registre 13687
Proponents GP SOC
Moreno Montaña, Raúl de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Socials i Famílies
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 30.03.2016
Descriptors discapacitat , ajuda als discapacitats , servei social , pressupost suplementari , consignació pressupostària , ajuda social , modificació de la llei , ajuda pública
Títol definitiu Proposta de compareixença de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 202-00022/10   Veure'n els tràmits
353-00062/11   Veure'n els tràmits