Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Josep Maria Duran, professor de la Universitat de Barcelona i expert en temes fiscals de l'Institut d'Economia de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Legislatura 10
Núm. expedient 352-00027/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 13.03.2013
Núm. registre 7011
Proponents GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 20.03.2013
Descriptors institució financera , control de gestió , entitat de crèdit , inspecció bancària , banc , reglamentació financera , caixa d'estalvis , impost , política fiscal , personal docent , universitat , Barcelona (ciutat) , institució pública
Títol definitiu Proposta de compareixença de Josep Maria Duran, professor de la Universitat de Barcelona i expert en temes fiscals de l'Institut d'Economia de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00001/10   Veure'n els tràmits