Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'una representació d'Unnim-BBVA amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Legislatura 10
Núm. expedient 352-00022/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 13.03.2013
Núm. registre 7011
Proponents GP SOC
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Rebuig
Data cloenda 20.03.2013
Descriptors institució financera , control de gestió , entitat de crèdit , inspecció bancària , banc , reglamentació financera , caixa d'estalvis , impost , política fiscal
Títol definitiu Proposta de compareixença d'una representació d'Unnim-BBVA amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00001/10   Veure'n els tràmits