Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Luis Jiménez, secretari general de Comfia de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Legislatura 10
Núm. expedient 352-00003/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 12.03.2013
Núm. registre 6582
Proponents GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 20.03.2013
Descriptors institució financera , control de gestió , entitat de crèdit , inspecció bancària , banc , reglamentació financera , caixa d'estalvis , impost , política fiscal , sindicat
Títol definitiu Proposta de compareixença de Luis Jiménez, secretari general de Comfia de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00001/10   Veure'n els tràmits
352-00011/10   Veure'n els tràmits
353-00003/10   Veure'n els tràmits