Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Legislatura 10
Núm. expedient 352-00001/10
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments legislatius
Data obertura 08.03.2013
Núm. registre 5861
Proponents GP CiU
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 20.03.2013
Descriptors institució financera , control de gestió , entitat de crèdit , inspecció bancària , banc , reglamentació financera , caixa d'estalvis , impost , política fiscal , personal docent , universitat , Barcelona (ciutat) , ciència econòmica
Títol definitiu Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 200-00001/10   Veure'n els tràmits
353-00001/10   Veure'n els tràmits