Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'equitat de tracte i la no-discriminació en els mitjans públics
Legislatura 12
Núm. expedient 323-00274/12
Tipologia tramitació Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Data obertura 16.06.2020
Núm. registre 68768
Proponents Sànchez Dipp, Natàlia de SP CUP-CC
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 19.06.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'equitat de tracte i la no-discriminació en els mitjans públics
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient