Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a Jaume Roures en el programa "Preguntes freqüents"
Legislatura 12
Núm. expedient 323-00260/12
Tipologia tramitació Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Data obertura 15.06.2020
Núm. registre 68714
Proponents Martín Blanco, Ignacio de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 19.06.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a Jaume Roures en el programa "Preguntes freqüents"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient