Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els premis rebuts per espais que defensen el feminisme
Legislatura 12
Núm. expedient 323-00233/12
Tipologia tramitació Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Data obertura 02.03.2020
Núm. registre 60357
Proponents Sans Guerra, Raquel de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 06.03.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els premis rebuts per espais que defensen el feminisme
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient