Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia per a recuperar l'audiència infantil i juvenil perduda els darrers temps
Legislatura 12
Núm. expedient 323-00197/12
Tipologia tramitació Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Data obertura 26.11.2019
Núm. registre 52457
Proponents Sans Guerra, Raquel de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.11.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia per a recuperar l'audiència infantil i juvenil perduda els darrers temps
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient