Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme polític
Legislatura 12
Núm. expedient 323-00005/12
Tipologia tramitació Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Data obertura 28.05.2018
Núm. registre 3818
Proponents Albiach Satorres, Jéssica de GP CatECP
Comissió tramitadora Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 01.06.2018
Descriptors pluralisme dels mitjans de comunicació , televisió , radiodifusió
Títol definitiu Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme polític
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient